tarsashazkezeles

Társasházkezelés

Társasházában semmi sem működik hatékonyan?
A közös költsége folyamatosan nő anélkül, hogy a házában a szükséges fejlesztések, javítások megtörténnének?
A közös képviselő elszámolása áttekinthetetlen, pontatlan?
A közös képviselő elérhetetlen, nem képviseli kellően a lakóközössége érdekeit?
A lakóközösségében a közös költség tartozások behajtása nincs megoldva?

„Ne harcolj a meglévő ellen, mert nem tudod megváltoztatni. Helyette építs újat, ami a meglévőt elavulttá teszi.” (R. Buckminster Fuller)

 

Amennyiben nincs megelégedve a közös képviselője munkájával, eljött az ideje a váltásnak!

Válasszon egy olyan társasházkezelő céget, amely a rábízott társasházat a lakókkal szoros együttműködésben, jó gazda módjára sajátjaként kezeli!

 Magyarország lakosságának egy jelentős része társasházi ingatlanokban lakik. Ki ne hallott volna róla, illetve ki ne tapasztalta volna a saját maga bőrén, hogy egyes társasház kezelő cégek, illetve néhány közös képviselő nem érzik magukénak a társasházi közösségek rájuk bízott vagyonát. Cégünk megalakulásakor az egyik fő célkitűzésünk volt, hogy ezen változtassunk, a lakók érdekeit vesszük elsősorban a figyelembe.

Üzleti filozófiánk másik kiemelkedő fontosságú eleme az általunk kezelt ingatlanok fejlesztése, új, energiatakarékos megoldások bevezetése, a lakók életkörülményeinek folyamatos javítása oly módon, hogy az a lakóközösség számára az elérhető legalacsonyabb költségráfordítással járjon. E cél megvalósítása érdekében cégünk EU okleveles pályázatíró munkatársai segítségével a kezelésünkben lévő társasházak az önkormányzati, minisztériumi, Széchenyi terv, stb. pályázatokon való sikeres részvétellel a célul kitűzött fejlesztések, korszerűsítések során jelentős költségmegtakarítást tudnak elérni.

Cégünk munkatársai kis- és nagy albetétszámú társasházak esetében is hatékony, költségtakarékos, minden esetben a kezelt ingatlan egyedi sajátosságaihoz igazodó megoldásokkal állnak ügyfeleink rendelkezésére. Ezáltal a lehető legkisebb anyagi ráfordítással vehetik igénybe különböző szolgáltatásainkat. Minden esetben törekszünk arra, hogy a lakóközösséggel együttműködve, igényeiket megismerve, összehangolva oly módon üzemeltessük a társasházat, hogy miközben költséghatékonyabban üzemel, aközben a lakók ingatlanainak értéke nő, ezzel együtt az életminőségük is javul.

Cégünk tulajdonosai a társasház kezelési tevékenység ellátásához szükséges minden törvényes feltétellel rendelkeznek. Extra szolgáltatásként tudjuk felajánlani kedves ügyfeleink részére a társasházi lakóközösséggel szemben adósságot felhalmozó lakókkal szembeni rendkívül hatékony fellépést 20 éves követeléskezelési tapasztalattal rendelkező munkatársaink révén.

Fontosnak tartjuk, hogy magyarul nem beszélő tulajdonosoknak/bérlőknek is meg tudjuk adni a szükséges tájékoztatást, segítséget, így csapatunk tagjai német és angol nyelvtudás birtokában külföldi ügyfeleink részére is állnak rendelkezésre ingatlanukkal kapcsolatos ügyes-bajos dolgaik intézésében.

Csapatunk tagjai a fent felsoroltakon kívül társasházi jogvitákban jártas ügyvéd, széleskörű alvállalkozói hálózat, nagy tapasztalattal rendelkező könyvelő.

Ha Ön és lakóközössége a jövőben egy olyan társasházkezelő céget szeretne választani, amely a rábízott társasházat a lakókkal szoros kapcsolatot tartva jó gazda módjára sajátjaként kezeli, a legkedvezőbb megoldásokra törekedve folyamatosan fejleszti, akkor ne habozzon ajánlatot kérni munkatársainktól, akik minden kérdésben készséggel állnak rendelkezésére.

 

Szolgáltatásaink:

Pénzügyi terület

 • Könyvelés társasházi szoftverrel.
 • Megelőző évek áttekintése, hiba esetén önrevízió benyújtása.
 • Tulajdonosok egyéni folyószámláinak naprakész nyilvántartása, online betekintési lehetőség.
 • Közös költségek és egyéb kintlévőségek hatékony kezelése. A hátralékban lévő adósokkal szemben a jogi eljárás megindítása és az eljárás teljeskörű lebonyolítása.
 • A társasház évesi költségvetési tervének és beszámolójának elkészítése.
 • Működési bevételek és kiadások nyomon követése és ellenőrzése, szerződések pénzügyi optimalizálása.
 • Társasház közös tulajdonban lévő területeinek hasznosítása.

 

Üzemeltetés, karbantartás, felújítás

 • 24 órás telefonos diszpécserszolgálat, elektronikus hibabejelentés, rendkívüli hibaelhárítás.
 • Garanciális ügyintézés.
 • Tervezett megelőző karbantartások elvégzése.
 • Minden olyan ügy intézése, amely a közös képviselő feladatkörébe tartozik, és a közös tulajdonban álló építmények, berendezések, karbantartásával, üzemeltetésével, javításával, rendeltetésszerű használatának biztosításával áll kapcsolatban.
 • Gondnoki szolgálat, a gondnok munkájának ellenőrzése, irányítása, a ház tisztaságának biztosítása.
 • Gépész, kazánfűtő alkalmazása.
 • Portaszolgálat biztosítása.
 • Biztonsági szolgálat biztosítása.
 • Kertfenntartás, hó eltakarítás, kertrendezés.
 • Takarítás.
 • A társasház műszaki állapotának felmérése.
 • Biztosítási ügyintézés káresemények bekövetkeztével, biztosítás optimalizálása
 • Irodai ügyfélszolgálat, személyes kapcsolattartás.
 • Nagy albetétszámú ingatlan esetében, igény szerint helyszíni fogadóóra megtartását vállaljuk.

 

Jogi, adminisztrációs terület

 • Közös képviseleti tevékenység átvétele a régi közös képviselőtől, az iratok őrzése, a tulajdonosok részére betekintés biztosítása.
 • Ügyintézés a NAV felé: a társasház működésének bejelentése, adószám igénylése, naplófőkönyv vezetése.
 • Új kezelési szerződés megkötésekor a Társasház iratanyagának és a közös tulajdonban lévő eszközök, berendezések átvétele a régi közös képviselőtől.
 • Alapító Okirat elkészítése, Alapító Okirat módosításának benyújtása.
 • A Szervezeti és Működési Szabályzat, a házirend és a munkavédelmi-, valamint tűzvédelmi szabályzat kidolgozása.
 • A tulajdonostársak bejelentéseinek kivizsgálása, megválaszolása.
 • Közgyűlések összehívása, levezetése, Közgyűlési határozatok könyvének vezetése.
 • Közös költség meghatározása, egyéni nyilvántartása, közös költség elmaradások érvényesítése, fizetési meghagyás kiadása, jelzálogjog bejegyezés kezdeményezése, végrehajtási eljárásban kapcsolattartás a végrehajtóval.
 • Munkáltatói jogok gyakorlása.
 • A tulajdonosok részére szóló értesítések megküldése e-mail útján.
 • Alvállalkozókkal, szolgáltatókkal szerződések megkötése, tevékenységük folyamatos ellenőrzése.
 • A Társasház állandó költségeinek optimalizálása.
 • Társasházak részére szóló aktuális pályázatok nyomon követése, a pályázati anyagok elkészítése, a pályázat lebonyolítása.
 • Közép-, és hosszú távú felújítási terv készítése.
 • Felújítási munkák alkalmával az alvállalkozók ajánlatainak kiértékelése a tenderkiírás alapján, a felújítási során az alvállalkozó folyamatos ellenőrzése.
 • Peres eljárás során ügyvédi iroda megbízása mellett a Társasház képviselete.

Referenciák:

 • 1112 Budapest, Oltvány utca 17/D.
 • 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 91.
 • 1112 Budapest, Kapolcs u. 15.
 • 1025 Budapest, Csévi u. 20.
 • 1038 Budapest, Doboz u. 3.

ertekbecsles

Értékbecslés

Ingatlan, gépek, eszközök, berendezések értékbecslése
Megbízható, az aktuális piaci viszonyoknak megfelelő értékbecslésre van szüksége?
Speciális szakterületen lenne szüksége értékbecslésre, de nem talál hozzá megfelelő értékbecslő szakembert?
Nincs kapacitása rövid időn belül nagy darabszámú értékbecslés elkészítésére?
Hitelt szeretne felvenni és ehhez be kell szereznie egy, a hitelező cég által is elfogadott értékbecslő cég szakvéleményét?

 

Bízza ránk ingatlanának értékbecslését, megmondjuk mennyiért érdemes vásárolnia vagy eladnia ingatlanát.

Az Abacus Invest Kft. ingatlan értékbecslés, ingó értékbecslés, teljes vagyonértékelési szakvélemények, műszaki ellenőrzések végzésére szakosodott szolgáltatóként, több pénzügyi intézmény (bankok, takarékszövetkezetek, faktor cégek) hitelkihelyezéséhez, fedezet ellenőrzéshez kapcsolódó, ingó és ingatlan fedezetek értékbecslését és műszaki ellenőrzését végzi okleveles értékbecslő munkatársaink révén.

Az aktuális piaci viszonyoknak mindenben megfelelő értékbecslés birtokában Ön jelentős mennyiségű pénzt és időt takaríthat meg. Amennyiben ingatlanát és eszközeit reális áron próbálja meg értékesíteni, rövidebb idő alatt fogja tudni eladni, mint egy felülértékelt ingatlannál és eszköznél, továbbá magasabb áron tudja értékesíteni, mint egy alulértékelt ingatlan és eszköz esetében.

Szolgáltatásunk keretében vállaljuk lakó-, ipari-, kereskedelmi-, mezőgazdasági-, műemlék jellegű ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések teljes körű értékbecslését, legyen szó akár nádarató gép, vagy helikopter szimulátor értékbecsléséről.

Az elvégzett munkákat cégünk minden esetben archiválja és adatbázisban kezeli, így bármikor visszakereshetőek, illetve alapjául szolgálnak egy későbbi aktualizált értékbecslés elkészítésének is.

Értékbecslés érték-megállapítás módszere:

 • Piaci összehasonlításon alapuló értékelés
 • Hozamszámításon alapuló értékelés
 • Költségszámításon alapuló értékelés

Értékeléseinket olcsón, gyorsan az ország bármely pontján elvégezzük akár 48 órán belül is.

Elkészített értékbecsléseink 3 hónapig érvényesek.

 

Szolgáltatásaink:

 • lakó ingalanok,
 • ipari ingatlanok,
 • mezőgazdasági ingatlanok,
 • kereskedelmi ingatlanok,
 • műemlék jellegű ingatlanok,
 • ingóságok,
 • gépjárművek,
 • ipari gépek, berendezések értékbecslése,
 • szaktanácsadás, szakvélemények kiadása,
 • 48 órán belüli sürgősségi értékbecslés,
 • értékbecslések aktualizálása, monitoring tevékenység,
 • az ország egész területére kiterjedő értékbecslési szolgáltatás.