Társasházkezelés

Társasházában semmi sem működik hatékonyan?
A közös költsége folyamatosan nő anélkül, hogy a házában a szükséges fejlesztések, javítások megtörténnének?
A közös képviselő elszámolása áttekinthetetlen, pontatlan?
A közös képviselő elérhetetlen, nem képviseli kellően a lakóközössége érdekeit?
A lakóközösségében a közös költség tartozások behajtása nincs megoldva?

„Ne harcolj a meglévő ellen, mert nem tudod megváltoztatni. Helyette építs újat, ami a meglévőt elavulttá teszi.” (R. Buckminster Fuller)

 

Amennyiben nincs megelégedve a közös képviselője munkájával, eljött az ideje a váltásnak!

Válasszon egy olyan társasházkezelő céget, amely a rábízott társasházat a lakókkal szoros együttműködésben, jó gazda módjára sajátjaként kezeli!

 Magyarország lakosságának egy jelentős része társasházi ingatlanokban lakik. Ki ne hallott volna róla, illetve ki ne tapasztalta volna a saját maga bőrén, hogy egyes társasház kezelő cégek, illetve néhány közös képviselő nem érzik magukénak a társasházi közösségek rájuk bízott vagyonát. Cégünk megalakulásakor az egyik fő célkitűzésünk volt, hogy ezen változtassunk, a lakók érdekeit vesszük elsősorban a figyelembe.

Üzleti filozófiánk másik kiemelkedő fontosságú eleme az általunk kezelt ingatlanok fejlesztése, új, energiatakarékos megoldások bevezetése, a lakók életkörülményeinek folyamatos javítása oly módon, hogy az a lakóközösség számára az elérhető legalacsonyabb költségráfordítással járjon. E cél megvalósítása érdekében cégünk EU okleveles pályázatíró munkatársai segítségével a kezelésünkben lévő társasházak az önkormányzati, minisztériumi, Széchenyi terv, stb. pályázatokon való sikeres részvétellel a célul kitűzött fejlesztések, korszerűsítések során jelentős költségmegtakarítást tudnak elérni.

Cégünk munkatársai kis- és nagy albetétszámú társasházak esetében is hatékony, költségtakarékos, minden esetben a kezelt ingatlan egyedi sajátosságaihoz igazodó megoldásokkal állnak ügyfeleink rendelkezésére. Ezáltal a lehető legkisebb anyagi ráfordítással vehetik igénybe különböző szolgáltatásainkat. Minden esetben törekszünk arra, hogy a lakóközösséggel együttműködve, igényeiket megismerve, összehangolva oly módon üzemeltessük a társasházat, hogy miközben költséghatékonyabban üzemel, aközben a lakók ingatlanainak értéke nő, ezzel együtt az életminőségük is javul.

Cégünk tulajdonosai a társasház kezelési tevékenység ellátásához szükséges minden törvényes feltétellel rendelkeznek. Extra szolgáltatásként tudjuk felajánlani kedves ügyfeleink részére a társasházi lakóközösséggel szemben adósságot felhalmozó lakókkal szembeni rendkívül hatékony fellépést 20 éves követeléskezelési tapasztalattal rendelkező munkatársaink révén.

Fontosnak tartjuk, hogy magyarul nem beszélő tulajdonosoknak/bérlőknek is meg tudjuk adni a szükséges tájékoztatást, segítséget, így csapatunk tagjai német és angol nyelvtudás birtokában külföldi ügyfeleink részére is állnak rendelkezésre ingatlanukkal kapcsolatos ügyes-bajos dolgaik intézésében.

Csapatunk tagjai a fent felsoroltakon kívül társasházi jogvitákban jártas ügyvéd, széleskörű alvállalkozói hálózat, nagy tapasztalattal rendelkező könyvelő.

Ha Ön és lakóközössége a jövőben egy olyan társasházkezelő céget szeretne választani, amely a rábízott társasházat a lakókkal szoros kapcsolatot tartva jó gazda módjára sajátjaként kezeli, a legkedvezőbb megoldásokra törekedve folyamatosan fejleszti, akkor ne habozzon ajánlatot kérni munkatársainktól, akik minden kérdésben készséggel állnak rendelkezésére.

 

Szolgáltatásaink:

Pénzügyi terület

 • Könyvelés társasházi szoftverrel.
 • Megelőző évek áttekintése, hiba esetén önrevízió benyújtása.
 • Tulajdonosok egyéni folyószámláinak naprakész nyilvántartása, online betekintési lehetőség.
 • Közös költségek és egyéb kintlévőségek hatékony kezelése. A hátralékban lévő adósokkal szemben a jogi eljárás megindítása és az eljárás teljeskörű lebonyolítása.
 • A társasház évesi költségvetési tervének és beszámolójának elkészítése.
 • Működési bevételek és kiadások nyomon követése és ellenőrzése, szerződések pénzügyi optimalizálása.
 • Társasház közös tulajdonban lévő területeinek hasznosítása.

 

Üzemeltetés, karbantartás, felújítás

 • 24 órás telefonos diszpécserszolgálat, elektronikus hibabejelentés, rendkívüli hibaelhárítás.
 • Garanciális ügyintézés.
 • Tervezett megelőző karbantartások elvégzése.
 • Minden olyan ügy intézése, amely a közös képviselő feladatkörébe tartozik, és a közös tulajdonban álló építmények, berendezések, karbantartásával, üzemeltetésével, javításával, rendeltetésszerű használatának biztosításával áll kapcsolatban.
 • Gondnoki szolgálat, a gondnok munkájának ellenőrzése, irányítása, a ház tisztaságának biztosítása.
 • Gépész, kazánfűtő alkalmazása.
 • Portaszolgálat biztosítása.
 • Biztonsági szolgálat biztosítása.
 • Kertfenntartás, hó eltakarítás, kertrendezés.
 • Takarítás.
 • A társasház műszaki állapotának felmérése.
 • Biztosítási ügyintézés káresemények bekövetkeztével, biztosítás optimalizálása
 • Irodai ügyfélszolgálat, személyes kapcsolattartás.
 • Nagy albetétszámú ingatlan esetében, igény szerint helyszíni fogadóóra megtartását vállaljuk.

 

Jogi, adminisztrációs terület

 • Közös képviseleti tevékenység átvétele a régi közös képviselőtől, az iratok őrzése, a tulajdonosok részére betekintés biztosítása.
 • Ügyintézés a NAV felé: a társasház működésének bejelentése, adószám igénylése, naplófőkönyv vezetése.
 • Új kezelési szerződés megkötésekor a Társasház iratanyagának és a közös tulajdonban lévő eszközök, berendezések átvétele a régi közös képviselőtől.
 • Alapító Okirat elkészítése, Alapító Okirat módosításának benyújtása.
 • A Szervezeti és Működési Szabályzat, a házirend és a munkavédelmi-, valamint tűzvédelmi szabályzat kidolgozása.
 • A tulajdonostársak bejelentéseinek kivizsgálása, megválaszolása.
 • Közgyűlések összehívása, levezetése, Közgyűlési határozatok könyvének vezetése.
 • Közös költség meghatározása, egyéni nyilvántartása, közös költség elmaradások érvényesítése, fizetési meghagyás kiadása, jelzálogjog bejegyezés kezdeményezése, végrehajtási eljárásban kapcsolattartás a végrehajtóval.
 • Munkáltatói jogok gyakorlása.
 • A tulajdonosok részére szóló értesítések megküldése e-mail útján.
 • Alvállalkozókkal, szolgáltatókkal szerződések megkötése, tevékenységük folyamatos ellenőrzése.
 • A Társasház állandó költségeinek optimalizálása.
 • Társasházak részére szóló aktuális pályázatok nyomon követése, a pályázati anyagok elkészítése, a pályázat lebonyolítása.
 • Közép-, és hosszú távú felújítási terv készítése.
 • Felújítási munkák alkalmával az alvállalkozók ajánlatainak kiértékelése a tenderkiírás alapján, a felújítási során az alvállalkozó folyamatos ellenőrzése.
 • Peres eljárás során ügyvédi iroda megbízása mellett a Társasház képviselete.

Referenciák:

 • 1112 Budapest, Oltvány utca 17/D.
 • 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 91.
 • 1112 Budapest, Kapolcs u. 15.
 • 1025 Budapest, Csévi u. 20.
 • 1038 Budapest, Doboz u. 3.