Fizetési meghagyások készítése

Fizetési meghagyások, végrehajtási lapok készítése nagy tömegben
Fizetési meghagyást szeretne beadni követelése érvényesítésére, de nem tudja hogyan kezdjen hozzá?
Nincs kapacitása a nagy tömegben beadásra váró fizetési meghagyások elkészítésére?
Az ügyvéd által beadott fizetési meghagyásokról, végrehajtási lapokról nem jut naprakész információhoz?

 

Próbálja ki professzionális követeléskezelő rendszerünket!

 

Nyilván sokan éreztük már a hivatali bürokrácia útvesztőjében bolyongva, hogy egyes nyomtatványok kitöltése nehézségekbe ütközik, értelmezésükhöz segítséget kell igénybe vennünk, illetve néhány esetben a számítástechnika akadályoz a benyújtásukban. Véleményünk szerint az új fizetési meghagyásos nyomtatvány, illetve végrehajtási lap is ezek közé tartozik
2010. július 1-től a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a fizetési meghagyásos eljárást közjegyző előtt kell kezdeményezni elektronikus úton. Az ezt megelőzően a bíróságokhoz benyújtandó papír alapú nyomtatványok kitöltése és értelmezése, majd a bíróságokhoz való beadása a nem ezen a szakterületen tevékenykedők számára is sokkal egyszerűbb és átláthatóbb volt. Az új rendszer bevezetése előírja a Magyar Közjegyzői Kamara fizetési meghagyásos rendszeréhez való csatlakozás szükségességét, mivel az elektronikus fizetési meghagyások benyújtása kizárólag a MOKK rendszerén keresztül történhet. A rendszer viszonylagos bonyolultsága és a rendszerhez való csatlakozási lehetőségek korlátozása okán a fizetési meghagyások és végrehajtási lapok beadására a legtöbb esetben ügyvéd megbízására van szükség. Kis darabszámú követelés fizetési meghagyásos útra való terelésekor az ügyvédi megbízás természetesen célravezető, azonban kapacitás hiányában az ügyvédek nincsenek felkészülve nagyobb darabszámú fizetési meghagyás rövid időn belül történő benyújtására, illetve ezen ügyek nyomon követésére, precíz nyilvántartására.

 

Cégünk speciális követeléskezelő rendszere lehetővé teszi az elektronikus fizetési meghagyások és végrehajtási lapok nagy tömegben történő benyújtását, majd a benyújtást követően a követelés megtérüléséig a követelések naprakész nyilvántartását, teljeskörű kezelését.

 

Szolgáltatásaink:

  • A követelés jogalapjának, összegszerűségének, érvényesíthetőségének részletes vizsgálata.
  • Elektronikus fizetési meghagyásos eljárás (e-fmh) kezdeményezése nagy- és kis tömegben is.
  • Az adós ellentmondása esetén peres képviselet.
  • Jogerős e-fmh/ítélet esetén elektronikus/papíralapú végrehajtási kérelem elkészítése nagy- és kis tömegben is.
  • Kapcsolattartás az adósokkal.
  • Fizetési megállapodás az adósokkal, szükség szerint részletfizetés nyújtása.
  • Költséghatékonysági vizsgálat (a jogi eljárás várható megtérülése egyensúlyban áll-e az eljárás költségeivel).
  • Naprakész információ szolgáltatása a követelések állásáról, illetve a követelések pontos összegéről (tőke, késedelmi kamat, behajtási költségek).
  • Peres eljárás esetén ügyvédi képviselet.
  • Kapcsolattartás a közjegyzővel, bírósággal, végrehajtókkal.